Structura anului şcolar 2012 - 2013

 

Anul şcolar 2012-2013 are 36 de sãptãmâni de cursuri, însumând 178 de zile lucrãtoare.

Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 14 iunie 2013, o sãptãmănã fiind dedicatã desfãşurãrii Evaluãrii Naţionale.

Anul şcolar 2012-2013 se structureazã pe douã semestre, dupã cum urmeazã:

 Semestrul I

Cursuri - luni, 17 septembrie 2012 - vineri, 21 decembrie 2012 .

În perioada 5-11 noiembrie 2012, clasele din învãţãmântul primar şi grupele din învãţãmântul preşcolar sunt în vacanţã.

Vacanta de iarnă- sâmbătă, 22 decembrie 2012 - duminică, 13 ianuarie 2013.

Semestrul al II-lea

Cursuri - luni, 14 ianuarie 2013 - vineri, 5 aprilie 2013.

Vacanta de primăvară- sâmbãtã, 6 aprilie 2013 - dumincă, 14 aprilie 2013.

Cursuri - luni, 15 aprilie 2013 - vineri, 21 iunie 2013.

Vacanta de varã - sâmbãtã 22 iunie 2013 - duminicã, 15 septembrie 2013.

 

În zilele libere prevãzute de lege nu se organizeazã cursuri.


Săptămâna 1-5 aprilie 2013, din semestrul al doilea, este săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, având un orar specific.

Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2012-2013 se sustin, de regulã , pânã la data de 30 noiembrie 2012.

Tezele de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 se sustin, de regulã , pânã la data de 25 mai 2013.

 

Conform Ordinului MECTS 5635/31.08.2012.